Planificació esportiva Cerdanyola CH

L’objectiu del Cerdanyola CH és la formació dels seus jugadors, tenim clar que el resultat no és el més important, que no s’hi val guanyar a qualsevol preu (sobretot en etapes de formació i iniciació) que el més important és que s’ho passin bé i aprenguin,  una de les coses que han d’apendre són els valors. Treballallarem l’aspecte físic i mental, la tècnica i l’educació, sense deixar de banda el marc competitiu inherent a l’esport.

La filosofia del club és formar jugadors perque arribin al 1er equip i arribar el més alt possible amb gent treballada a la base, sabent que sempre s’haurà de fitxar a algun jugador, perè en dos anys, s’ha d’aconseguir mantenir, que el 50% del primer equip estigui format per jugadors del planter del Cerdanyola CH sense importar la seva procedència, fet que actualmente ja es dona.

 

Quin es el criteri esportiu?

Per dur a terme aquest criteri, tenim als coordinadors de base tant masculí com femení i es centraran especialment en supervisar la feina del cos tècnic, tindran la responsabilitat exclusiva de la formació dels equips i seran el nexe entre entrenadors, junta directiva i pares.

Si els pares tenen cap problema, no podran anar a parlar amb l’entrenador, ho hauran de fer amb els coordinadors, si les seves preocupacions segueixen, aleshores podrà estar present l’entrenador.

Sovint hem viscut conflictes dins dels equips. Analitzant-los detingudament veiem que, principalment, són conseqüència del desconeixement del criteri esportiu que determina cada any la composició dels equips que depenen de l’evolució tècnica i física de cada jugador.

El Criteri esportiu és el que exposem a continuació:

Entenem que cada nen evoluciona diferent, els equips es faran per nivells sense importar si és de primer o segón any, especialment els més petits, això es fa perque tots evolucionin segons el nivell que tenen en l’actualitat i no perjudicar a cap esportista, no per aconseguir resultats grupals, entenem que és la millor manera per ajudar a l’esportista i a la seva evolució.

A partit d’alevins, es faran els equips per competir, sense deixar de banda la prioritat que són els valors de l’esport i la formació, i més en un esport d’equip. Els equips fets per competir, no es repartiran la quota de minuts. Durant els mesos de juny i juliol es faran reunions amb els equips de la següent temporada i s’explicarà el que s’espera de cada equip. Si un pare no està d’acord en estar en un equip competitiu, pot demanar que el canviïn i posar-lo en un equip menys competitiu, però en cap cas un jugador que estigui en un equip menys competitiu pot demanar anar a l’equip més competitiu.

Cada temporada el coordinador i els entrenadors decidiran la composició dels equips en funció del nivel tècnic i físic dels jugadors.

Aquest es el criteri general. Les excepcions que puguin sorgir s’adequaran intentant compatibilitzar-les amb el criteri exposat, com per exemple la falta de jugadors que impossibilita tenir dos equips per categoria, o l’excès de jugadors que permetria tenir més de dos equips per categoria.

Sempre que es pugui s’intentarà que els jugadors de categoria inferior vagin a reforçar. En el cas que un equip sigui molt poc competitiu i els jugadors de la categoria inferior tinguin més nivell, sempre que l’equip superior siguin pocs jugadors, seran reforçats per l’equip inferior però en cap cas es deixarà sentat a la banqueta als jugadors que formin part d’aquell equip. Però es valorarà el que es tinguin menys minuts però que siguin de més qualitat i puguin competir tot el partit, que no tinguin més minuts, però no competeixin.