Es convoca l’Assemblea General Ordinària del Cerdanyola CH

D’acord amb els Estatuts Socials del Cerdanyola Club d’Hoquei, la Junta Directiva del club ha convocat l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, el pròxim dimarts 14 de juny.

L’assemblea se celebrarà a partir de les 19:30h, en primera convocatòria, i les 20h, en segona convocatòria, a la seu social del club (Pavelló Municipal Can Xarau, carrer Santa Anna s/n).

L’ordre del dia és el següent: 

  1. Lectura de l’acta anterior.
  2. Aprovació dels comptes anuals de la temporada 2018-2019.
  3. Projecte d’activitats i pressupost de la Temporada 2019-2020. 2020-2021, 2021-2022.
  4. Aprovació de la gestió econòmica i esportiva realitzada per la Junta Directiva durant la Temporada  2018-2019. 2019-2020,2020-2021 .
  5. Projecte d’activitats i pressupost de la Temporada 2022-2023.
  6. Aprovació dels nous membres de la Junta Directiva
  7. Precs i preguntes.