Convocatòria elecccions 2018

A TOS EL SOCIS/ES

D’acord amb  allò que disposen el Estatus Socials del Cerdanyola Club d’Hoquei i amb l’acord pres a la Assemblea General del dia 26/04/2018 amb el present escrit posem en el vostre coneixement que:

 • Es convoquen eleccions a la Junta Directiva del Cerdanyola Club d’Hoquei
 • La Junta Electoral estarà formada per:

TITULARS:

 1. Miquel Ninyerola
 2. Eusebi Molina
 3. José Río

SUPLENTS:

 1. Lluis Berenguer
 2. Sergi Altafaja
 3. Joan González
 • El cens electoral serà d’accés públic al socis i sòcies a les oficines del Club des de el dia 27/04/2018 fins el 16/05/2018
 • La presentació de candidatures es podrà efectuar des de el dia 22/05/2018 fins el 06/06/2018 a la Junta Electoral
 • El dia de les votacions es fixa al 14 /06/2018 de les 17:00 hrs fins les 21:00 hrs

El que serveix a efectes de comunicació

A Cerdanyola del Vallès a 27 d’abril de 2018

La Junta Directiva