Estatuts Cerdanyola Club d’Hoquei

Davant la gran quantitat de peticions que darrerament hem rebut, publiquem els estatuts del Cerdanyola Club d’Hoquei per tal que tothom els pugui consultar i estigui assabentat de les normes i bon funcionament del Club.

Graphicloads-Filetype-Pdf