Assemblea General Ordinària

Per la present, i d’acord amb el que disposen els Estatuts Socials del Cerdanyola Club d’Hoquei, se li cita perquè assisteixi a l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA d’aquesta entitat esportiva, en sessió que es celebrarà el  proper dia 26 d’abril de 2018 a les 19:30 en PRIMERA CONVOCATÒRIA i a les 20:00 en SEGONA CONVOCATÒRIA, que tindrà lloc a la SEU SOCIAL DEL CLUB (Carrer Santa Anna s/n, nova oficina al pavelló) amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

1- Lectura acta anterior.

2- Aprovació dels comptes anuals de la temporada 2015-2016.

3- Aprovació de la gestió realitzada per la junta directiva durant la temporada 2015-2016.

4- Aprovació dels comptes anuals de la temporada 2016-2017.

5- Aprovació de la gestió realitzada per la junta directiva durant la temporada 2016-2017.

6- Projecte d’activitats i pressupost de la temporada 2017-2018.

7- Carta de dimissió del president.

8- Convocatòria eleccions Junnta Directiva.

9- Precs i preguntes.

 

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos cordialment.

La junta directiva