ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per la present, i d’acord amb lo que disposen els Estatuts Socials del Cerdanyola Club d’Hoquei, se li cita, perquè assisteixi a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA d’aquesta entitat esportiva, en sessió […]