ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per la present, i d’acord amb lo que disposen els Estatuts Socials del Cerdanyola Club d’Hoquei, se li cita, perquè assisteixi a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA d’aquesta entitat esportiva, en sessió que es celebrarà el proper dia 03 de desembre de 2018 a les 19:30h en PRIMERA CONVOCÀTORIA i a les 20:00h en SEGONA CONVOCÀTORIA, que tindrà lloc a la SEU SOCIAL DEL CLUB. (Carrer Santa Anna s/n, nova oficina al pavelló) amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1 – Lectura acta anterior.

2 Aprovació dels comptes anuals de la temporada 2017-2018.

3 – Aprovació de la gestió realitzada per la Junta Directiva durant la Temporada 2017-2018.

4– Projecte d’activitats i pressupost de la Temporada 2018-2019.

5 – Precs i preguntes.

Aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos cordialment.

La Junta Directiva

A Cerdanyola del Vallès, novembre de 2018